Välkommen till Gräsö!

 

Vill du ställa ut på Gräsödagen 2016?

 

Är du som är privatperson, företagare eller medlem i förening/organisation med anknytning till Gräsön. Intresserad av att gratis ställa ut och visa upp dina varor eller tjänster på Gräsö skolgård lördagen den 2 juli mellan kl. 10-14:00?

Kontakta då Gräsö Turism styrelse via e-post för mer info: info@grasoturism.se.

Vi ser gärna alla olika typer av utställare, såsom exempelvis intresseföreningar som vill förmedla sitt budskap, tjänsteföretag som visar upp sin utrustning eller berättar mer om sig själva, privatpersoner som visar upp sina hobbyintressen, försäljning av olika produkter, tävlingar och aktiviteter för barn och vuxna m.m.

Hör gärna av dig om du vill tipsa om något, eller ifall du har några frågor.

 

Mer info om Gräsödagen

 

Gräsödagen på Gräsö skola 

Foto: Gräsö Turism

 

Gräsö Turism har nu varit verksam under 16 år i år. Den här ideella föreningen har alltså i 16 år arbetat för att främja turistföretagandet (och i förlängningen företagandet som helhet) som kommer både företag och privatpersoner till gagn här på Gräsö. Ett arbete som vi naturligtvis kommer att fortsätta att jobba med.

Hälsningar Styrelsen

 

Skärgårdsvy Gräsö Skärgård
Foto: Niclas Larsson

 

Tips inför sommaren!
Vi har lagt upp information om cykelspåret på Gräsö. Den korta turen, mellanturen och heldagsturen.

 


Gräsö utanför Öregrund är Sveriges tionde ö till storleken. Ön har långsamt stigit ur havet och är numer allmänt känd som en semesterö. Öster och söder om huvudön ligger den vidsträckta och vackra skärgården med hundratals öar, kobbar och skär som en sista utpost mot Ålands hav. Det här är havsörnarnas och martallarnas obestridda rike.

Trots sin närhet till storstäder som Uppsala, Gävle och Stockholm har Gräsön med omgivande skärgård förblivit relativt oexploaterad och därmed kunnat bevara mycket av det genuina odlingslandskapet, naturen och skärgårdskulturen till glädje för dagens besökare.

Skälet till att ön har en så säregen karaktär är ju att kulturlandskapet sedan vikingatiden formats av skärgårdsbefolkningens förmåga att tillvarata de små markarealer man kunnat odla upp som komplement till sitt fiske, sin jakt och sitt småskaliga skogsbruk. Detta präglar idag Gräsön. Små instängslade åkrar, ängar och betesmarker som ligger insprängda mellan berghällar och skogspartier. Ett småbrutet landskap med mängder av tullade träd, hölador och gärdesgårdar. Dessutom ett landskap med mycket höga naturvärden och en unik biologisk mångfald.

Idag ger Gräsöns turistföretagare besökaren en mängd valmöjligheter att bo, äta, sova och vila ut i denna skärgårdsidyll. Här finns också många smultronställen som t.ex de gamla fiskehamnarna, fyrplatserna, badställena, byarna, fornlämningarna samt naturen med sin rika flora och fauna.