Välkommen till Gräsö

Gräsö Turism är en ideell förening som består av turistföretagare med verksamheten knuten till Gräsön.

Föreningen skall verka för en gynnsam utveckling och sammanhållning mellan turistföretagarna i syfte att utveckla turistnäringen på Gräsön till öns fasta befolknings fromma (§1).